Burmistrz Waldemar Paluch przekazał laptopy dla jarosławskich domów i klubów Senior +.
20 laptopów z oprogramowaniem trafiło wczoraj (23 stycznia) do Jarosławskich domów i klubów seniora, w ramach projektu "Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Domach i Klubach Senior+ w Jarosławiu".

laptopy dla seniorów w Jarosławiu

Głównym założeniem projektu są działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu seniorów i wzmacniające ich społeczną partycypację oraz działania edukacyjne, zwiększające ich wiedzę i umiejętności cyfrowe. Seniorzy będą szkoleni z zakresu obsługi laptopa, Internetu, elektromobilności, dostępu do m.in. profilu zaufanego, indywidualnego konta pacjenta, e-recepty, komunikatorów.
Projekt finansowany jest ze środków Ministra Cyfryzacji w kwocie 61 992,00 zł

Laptopy seniorom przekazał osobiście burmistrz Waldemar Paluch.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter