Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie poszukują Arkadiusza Faszczowy, mieszkańca powiatu lubaczowskiego.
Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego sygn. akt II K 464/19 wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku za przestępstwo z art. 178 a §1 kk. (Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2)


Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego lub mają informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, tel. 47 8242 337, tel. kom. 510 997 490 lub z dyżurnym Policji pod nr 47 8242 310 bądź numerem alarmowym 112.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter