To będzie skarbiec tradycji i kultury wsi Kombornia. W komborskim Domu Ludowym uroczyście otworzona została sala pamięci poświęcona miejscowości.
W piątek (26 maja) w komborskim Domu Ludowym uroczyście otworzona została sala pamięci poświęcona miejscowości. Na wystawie stałej i czasowej prezentowane są dokumenty, przedmioty i fotografie związane z Kombornią.

Sala pamięci powstawała od roku 2019. Pomieszczenie, w którym się ona mieści dostosowane do celów wystawienniczych zostało w ramach rewitalizacji Domu Ludowego przeprowadzonej przez Gminę Korczyna. Ekspozycję prezentowaną zwiedzającym przygotowała Aleksandra Prugar, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.

O procesie przygotowania sali a także o historii miejscowości opowiedziała ona w referacie, którym rozpoczęło się wydarzenie. Zaproszeni goście mieli okazję dowiedzieć się faktów o nazwie "Kombornia", o jej losach w kolejnych latach - dolach i niedolach związanych z wojnami, czy biedą. Aleksandra Prugar przybliżyła również sylwetki wielkich komborskich rodaków - artystów-malarzy: Władysława Kuźnara i Jana Ekierta oraz profesora Stanisława Pigonia.

- Powstanie sali pamięci możliwe było dzięki ścisłej współpracy z mieszkańcami miejscowości, którzy z niezwykłą życzliwością wsparli to miejsce - opowiada Aleksandra Prugar. Szczególne podziękowania należą się pani Zofii Kosztyle, która przekazała niezwykle ciekawe eksponaty etnograficzne oraz księdzu Andrzejowi Wydrzyńskiemu, dzięki któremu w Sali podziwiać możemy interesujące książki z przełomu XIX i XX wieku. Cenne dla mieszkańców Komborni i Woli Komborskiej przedmioty udostępnił nam również pan Zbigniew Kwolek - pasjonat lokalnej historii.

Na zaproszenie Gminy Korczyna kolejny wykład poprowadził prof. dr. hab. Kazimierz Sikora. To znakomity prelegent, wykładający m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Zabrał on słuchaczy w podróż przez życie i czasy profesora Stanisława Pigonia. Podkreślił, że mieszkańcy Komborni mogą być dumni z wielkiego rodaka, którego zna i szanuje cała Polska.

sala pamieci w Komborni

Aleksandra Prugar i prof. Kazimierz Sikora otrzymali z rąk Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha i zastępcy Wójta Gminy Katarzyny Urbanek kwiaty i podziękowania za interesujące wykłady.

Zakończeniem części oficjalnej było przecięcie wstęgi, której dokonali: Wójt Gminy Korczyna, sołtys wsi Kombornia Jan Wawrzkowicz oraz rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Jego Magnificencja dr hab Zbigniew Barabasz, prof. PANS, który swoim przybyciem uświetnił uroczystość.

Na zaproszenie Wójta Gminy Korczyna i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie w wydarzeniu uczestniczyły władze samorządowe Gminy Korczyna - Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, zastępca Katarzyna Urbanek, przewodniczący Rady Gminy Korczyna Adam Paradysz, radni Rady Gminy Korczyna, Radny Powiatu Krośnieńskiego Adolf Kasprzyk, sołtys wsi Kombornia Jan Wawrzkowicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Dorota Pec, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie Wojciech Tomkiewicz, kierownik Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej w Komborni Kinga Samborowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Komborni Zofia Kosztyła, prezes Komborskiego Klubu Sportowego "Dwór" Kombornia Rafał Czapor, członkowie Klubu Seniora, społecznicy i historycy związani z Gminą Korczyna, dyrektorzy Szkół Podstawowych, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Pigonia w Komborni.

Zwiedzanie sali możliwe będzie w dniach: 14, 21, 28 czerwca w godzinach 15:30-18:30, kolejne terminy będą podane. Istnieje możliwość zwiedzania dla grup zorganizowanych po ustaleniu z oprowadzającym (Paweł Gromadzki - tel. 13 43 540 80 wew. 129).

Zobacz galerię

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter