Podpisano umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację drogowej inwestycji w gminie Chorkówka.
W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, w dniu 4 września podpisano umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację drogowej inwestycji w gminie Chorkówka.

Operacja pn. "Przebudowa drogi powiatowej Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów" ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów.

W imieniu Powiatu Krośnieńskiego umowę podpisali starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik przy kontrasygnacie skarbnika Janusza Turka, Urząd Marszałkowski reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch i członek Zarządu Anna Huk. Inwestycja drogowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Perłowy jubileusz DPS nr 2 w Krośnie
Dzięki inwestycji poprawi się stan drogi Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów na długości ponad 4 km. Planowany koszt inwestycji to 6 080 967,54 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 3 869 319,00 zł.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter