Mgr Barbara Syrek została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego mgr Barbara Syrek, powołana z dniem 6 września, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (Oddział Dzienny Psychiatryczny).

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter