Znane są rozstrzygnięcia VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanego do regionów, gdzie wcześniej funkcjonowały tzw. PGR-y. Sprawdź, jakie zadania otrzymają dofinansowanie w powiecie rzeszowskim.
Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy.

Wśród dofinansowanych inwestycji wojewoda podała przykład rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej (2 mln zł dofinansowania), budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dynów (niemal 1,5 mln zł dofinansowania), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kniażyce (5 mln wsparcia) oraz dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na realizację placu zabaw na Staromieściu w Rzeszowie.

Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. Dzięki środkom z tej edycji w naszym kraju powstanie ponad: 1000 dróg, 260 boisk i obiektów sportowych, 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 350 szkół, 45 siłowni plenerowych,150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 ośrodków Senior+, 300 świetlic i domów kultury.

Środki z VI naboru pozwolą także na realizację ważnych zadań w powiecie rzeszowskim. Wsparcie dla samorządów z tego terenu to w sumie ponad 27 mln zł.

- To kolejne, bardzo istotne wsparcie jakie otrzymujemy z funduszy rządowych. To środki przede wszystkim na inwestycje drogowe, które są priorytetem zarówno dla samorządu powiatowego, jak również samorządów gminnych. Pozwoli to na realizację kolejnych, bardzo istotnych dla lokalnych społeczności, przedsięwzięć - mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

O środki na remont placu zabaw na Staromieściu aplikowała również gmina miasto Rzeszów.

- Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku inwestycja zostanie oddana do użytku. Będzie to nowoczesny i bardzo atrakcyjny dla najmłodszych mieszkańców obiekt - mówiła wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kazimierczak.

Inwestycje z powiatu krośnieńskiego, które otrzymają dofinansowanie w VI edycji:


Powiat rzeszowski:
 • Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów

 • Kwota dofinansowania - 3 920 000,00 zł

Gmina Miejska Dynów:
 • Budowa i przebudowa infrastruktury oświetleniowej i drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów

 • Kwota dofinansowania - 2 445 100,00 zł

Gmina Świlcza:
 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza

 • Kwota dofinansowania - 1 999 900,00 zł

Gmina Tyczyn:
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa 'Czerwonki'

 • Kwota dofinansowania - 1 078 000,00 zł

Gmina Krasne:
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1180/2, 1181 w Krasnem

 • Kwota dofinansowania - 2 450 000,00 zł

Gmina Dynów;
 • Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Bachórz

 • Kwota dofinansowania - 1 007 528,98 zł

Gmina Głogów Małopolski:
 • Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej

 • Kwota dofinansowania - 2 500 000,00 zł

Gmina Sokołów Małopolski:
 • Przebudowa ulicy Niepodległości oraz drogi znajdującej się na działce nr ewid. 3472 w Sokołowie Małopolskim

 • Kwota dofinansowania - 2 498 000,00 zł

Gmina Miasto Rzeszów:
 • Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście

 • Kwota dofinansowania - 1 999 000,00 zł

Gmina Dynów:
 • Budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących lamp sodowych na lampy LED na terenie gminy Dynów

 • Kwota dofinansowania - 1 490 333,96 zł

Gmina Boguchwała
 • Budowa drogi publicznej w Boguchwale

 • Kwota dofinansowania - 2 499 000,00 zł

Gmina Tyczyn:
 • Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii

 • Kwota dofinansowania - 1 421 000,00 zł

Gmina Trzebownisko:
 • Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi

 • Kwota dofinansowania - 2 499 000,00 zł

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.