Jeżeli byłeś świadkiem zdarzenia poinformuj nas o tym pierwszy! Prześlij nam informacje oraz zdjęcia lub film.

* pola obowiązkowe


Przesłanie do nas zdjęcia lub filmu jest równoznaczne z oświadczeniem autora zdjęcia/filmu o przysługujących mu do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Zdjęcia, filmy oraz dźwięki nadesłanie zdjęcia za pomocą opcji wyślij zgłoszenie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych..