Premier Mateusz Morawiecki na wniosek szefa MSWiA powołał brygadiera Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Andrzej Bartkowiak ma 47 lat, urodził się w Gnieźnie. Swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery. W 2003 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki, w 2006 roku uzyskał licencjat, a w 2008 roku tytuł magistra. Studia podyplomowe ukończył w 2014 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Za szczególne zaangażowanie w działaniach przeciwpowodziowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy w 2010 roku został wyróżniony nagrodą, a w 2011 r. odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

W lutym 2016 roku mając stopień kapitana został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie swojej służby awansował i obecnie posiada stopień brygadiera.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej zastąpi gen. brygadiera Leszka Suskiego, który odszedł na emeryturę.