Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie bierze udział w konkursie.
Nasi mali strażacy z klasy 1LOeg potrzebują pomocy. Klasa o profilu mundurowo-pożarniczym prosi o pomoc w zdobyciu jak największej liczby polubień pod ich zdjęciem. Grupa, która zdobędzie jak największą liczbę polubień, otrzyma wyjątkową nagrodę w konkursie. Część osób uczęszczająca na ten profil, działa w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, bądź planuje wiązać z nimi przyszłość

Zdjęcie będzie umieszczone pod artykułem, wystarczy znaleźć w komentarzu wyżej wymienione liceum i zostawić polubienie pod ich komentarzem.


https://www.facebook.com/zsp1.szczepanik.krosno/?__tn__=kC-R&eid=ARDpxeTEeTn6FHtzNEbDo1LuRWAC_omRq7ue-VuUzNKYvDJjUNV7xRJ7yAuoMGBg4AAIys-59FOa8TPa&hc_ref=ARRdUjo7qnXRbKs6o_guRAJ-hHYBrkuyeUfD-G7SxknIrfU0PrLIlZe6zaZB08o-VwE&__xts__[0]=68.ARBCLaCXsMiGCe58PcKXvAHqTXIMYu1IH_0Vg0eQOJ4JUBJVkpylfHt8vZB1c3p6FbS9Qoh8WVVFizIXVqM3aMoasRxYVqmxBfaylU1KStkj0ZuZf18WOMfvo--xJBFdCXNkuZoz08mVgRHg4nDRzgOu4N8WQhwsPUEkoYqaZoWT67HnX4Eb-EqP0IkDP6f8GSWDh1RFHa4au80yPzDJm8lgGU7i7OhJh7XAopjFFxGSVJE96QC_eHkq8D8TZl3cfpJKRwYfzEr9xubJy7hVXARe4RJudMzZ3Bfi5rACIE58cVQy18GBYh_6URI42VVRCg5cd3_P2uNeq_vrVrnBeH9376rHLZqAlGnfmeloQflMxnfqh4ttLHI96zPGNa1yNf_dztuu0OdYaMlsLY74MsoKWY6FLcHIX4YqY3O7S9Ru3eZnp83J

Czytaj również