Kupił azyl przez Internet
Strażnicy graniczni z placówki w Medyce ujawnili fałszywy austriacki dokument uchodźcy. Posłużył się nim 38-letni Rosjanin podróżujący międzynarodowym pociągiem z Ukrainy
Fałszywkę ujawniono wczoraj (24 lutego) w trakcie kontroli granicznej pasażerów międzynarodowego pociągu z Ukrainy do Polski.

Funkcjonariuszka Straży Granicznej zakwestionowała autentyczność austriackiej karty pobytu wydawanej osobom ubiegających się o azyl. Posłużył się nią 38-letni Rosjanin. Szczegółowa kontrola dokumentu oraz informacje uzyskane od austriackich służb potwierdziły fałszerstwo.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa do którego się przyznał. Wyjaśnił, że wcześniej przez kilka lat był już Austrii gdzie pracował nielegalnie. Po powrocie do Rosji szukał sposobu na ponowne przedostanie się do UE. Znalazł ogłoszenie w Internecie i za kilkaset dolarów kupił dokument potwierdzający rzekome prawo pobytu w Austrii.

Cudzoziemcowi wydano decyzję o odmowie wjazdu i skierowano z powrotem na Ukrainę.

Zatrzymany tytuł pobytowy jest drugim tego typu przypadkiem ujawnionym w 2020 przez strażników granicznych z Podkarpacia. W styczniu, obywatelka Turcji usiłowała wykorzystać w Korczowej fałszywą grecką kartę pobytu

Czytaj również