XVIII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego połączona z XVIII Dożynkami Powiatowymi.
Już osiemnasty raz mundurowi z Podkarpacia razem z rolnikami powiatu leżajskiego pielgrzymowali do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Wśród pielgrzymów liczną grupę stanowili policjanci, z którymi przybył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec.

XVIII Pielgrzymka Służb Mundurowych z Podkarpacia

Na placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zameldowały się poczty sztandarowe i kompanie honorowe reprezentujące służby mundurowe z województwa podkarpackiego. Wśród nich wymienić należy Policję, 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich reprezentowana przez 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Służbę Więzienną, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Ochrony Kolei, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska, Straż Miejska. Pierwszy raz w uroczystości udział wzięły Wojska Obrony Terytorialnej – Poddział Honorowy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej reprezentowane przez Batalion Lekkiej Piechoty w Rzeszowie.

O godzinie 10:30 ruszył uroczysty przemarsz wszystkich służb mundurowych do Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku na mszę świętą.

XVIII Pielgrzymka Służb Mundurowych z Podkarpacia

Uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji służb mundurowych i rolników przewodniczył metropolita przemyski jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, który w homilii podkreślił, jak ważna jest służba dla drugiego człowieka, pełniona z narażeniem życia i zdrowia. W imieniu wszystkich służb mundurowych podziękowania księdzu arcybiskupowi za modlitwę i wygłoszone Słowo Boże złożył nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła wojskowa orkiestra z Rzeszowa.

XVIII Pielgrzymka Służb Mundurowych z Podkarpacia

Słowa wdzięczności i uznania dla służb mundurowych i rolników skierował do zebranych Starosta Leżajski Marek Śliż. Odczytano okolicznościowe listy od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyla i Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. W uroczystościach uczestniczył dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Łukasz Kudlicki, który odczytał okolicznościowy list, skierowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Mundurowi pielgrzymi podziękowali gospodarzom leżajskiego sanktuarium Ojcom Bernardynom oraz ojcu kustoszowi Sylwestrowi Skirlińskiego OFM za życzliwość, wspaniałą uroczystość oraz pamięć i modlitwę w intencji mundurowych.

Czytaj również