Od 17 do 18 lipca w Bieszczadzkim Oddziale SG przebywała węgierska delegacja, której przewodniczył płk László Balázs - Szef Wydziału Policji Granicznej. Z ramienia polskiej Straży Granicznej, Komendanta Głównego reprezentował płk SG Andrzej Jakubaszek Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG. Gości powitał Zastępca Komendanta BiOSG płk SG Adam Pacuk.
Wizyta delegacji rozpoczęła się od zwiedzania polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Gościom zaprezentowano funkcjonujące tam rozwiązania infrastrukturalne, sprzęt do kontroli autentyczności dokumentów, a także odprawę podróżnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ruchu granicznego z Ukrainą. W pomieszczeniu kierownika zmiany goście mieli okazję zapoznać się m.in. z wykorzystaniem wież obserwacyjnych i optoelektroniki w ochronie granicy państwowej.

Następnie, delegacja odwiedziła Placówkę SG w Hermanowicach, gdzie przedstawiono specyfikę ochrony tzw. zielonej granicy państwa, a także wykorzystywany w ochronie granicy sprzęt. Szczególnym zainteresowaniem gości cieszył się pojazd obserwacyjny (PJN), quady, ręczna kamera termowizyjna Sophie i cyfrowe lornetki z zapisem obrazu.

W drugim dniu wizyty, węgierscy goście odwiedzili Strzeżony Ośrodek Dla Cudzoziemców w Przemyślu, gdzie zapoznano ich m.in. z procedurą realizacji tzw. powrotów cudzoziemców do kraju ich pochodzenia.

Czytaj również