Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła odznaczenia państwowe szczególnie zasłużonym członkom ochotniczych straży pożarnych województwa podkarpackiego.
Podczas uroczystości, która odbyła się 14 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wojewoda wręczyła – nadane postanowieniem Prezydenta RP – Krzyże Zasługi 30 strażakom ochotnikom, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczonym gratulowali podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny.

Odznaczenia dla strażaków ochotników

– 99. rocznica odzyskania niepodległości to doskonały moment na podziękowanie osobom zaangażowanym w działalność na rzecz państwa i społeczeństwa. Szczególne wyrazy uznania składamy dziś strażakom ochotnikom zaangażowanym w pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i nieustannie gotowym do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Działalność ochotniczych straży pożarnych doceniamy niejednokrotnie właśnie w czasie sytuacji nadzwyczajnych – kryzysowych. Dziękuję Państwu za aktywne współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, skuteczność, poświęcenie, za to że z narażeniem własnego życia i zdrowia niesiecie pomoc mieszkańcom województwa – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas uroczystości.

Krzyż Zasługi został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 roku i jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Czytaj również