W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG uczczono pamięć Patrona — generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego ps. „Jur”. Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
27 czerwca przy obelisku z tablicą pamiątkową odbyły się obchody 74. rocznicy śmierci patrona Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W uroczystości przeprowadzonej w asyście pocztu sztandarowego uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy oraz kadra kierownicza oddziału na czele z Komendantem, gen. bryg. SG Andrzejem Popko.

Uroczyście podniesiono flagę państwową oraz odśpiewano hymn narodowy. Dowództwo oddziału oraz przedstawiciele związku emerytów i rencistów SG złożyli kwiaty i znicze przed obeliskiem upamiętniającym generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego. Odczytano notę biograficzną patrona.

Apel był okazją do wręczenia odznaczeń resortowych, odznak Straży Granicznej oraz aktu mianowania na wyższy stopień służbowy.

Krzyżem Zasługi wyróżniono ppłk. SG Roberta Cwynara, Komendanta PSG w Huwnikach.

Medalami za długoletnią służbę wyróżniono piętnastu mundurowych. W tym dwoje funkcjonariuszy otrzymało złote medale: st. chor. szt. SG Robert Kanak oraz chor. szt. SG Beata Rataj.

Troje strażników granicznych otrzymało Medale za Zasługi dla SG: ppłk SG Dorota Mączka, mjr SG Beata Wilk oraz st. chor. szt. SG Marcin Dróżdż.

Sześćdziesięciu sześciu funkcjonariuszy BiOSG otrzymało Medale 30-lecia Powołania SG, a czterech Odznaki Straży Granicznej.

Ppor. SG Mirosław Wacek otrzymał akt mianowania na stopień podporucznika SG.

Ośmiu funkcjonariuszy otrzymało Odznakę Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału SG , w tym odznakę złotą wręczono płk. SG Sławomirowi Klekotce.

Gen. bryg. SG Andrzej Popko odebrał odznakę przyznaną przez kapitułę Odznaki Pamiątkowej im. Mjr. Władysława Raginisa.

Na koniec głos zabrał gen. bryg SG Andrzej Popko. Komendant oddziału pogratulował wyróżnionym i awansowanym. Podkreślił też ogromny etos służby, jakim kierował się patron Bieszczadzkiego Oddziału SG — generał brygady Jan Tomasz Gorzechowski. Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za ogromne poświęcenie i trud służby wkładany w obliczu bezprecedensowego napływu uchodźców z Ukrainy.


21 czerwca 1948 r. w szpitalu wojskowym w Londynie zmarł gen. Jan Tomasz Gorzechowski, Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1928 - 1939.

Urodził się 21 grudnia 1874 roku w Siedlcach. Wychowywany był w patriotycznej rodzinie - jego ojciec był powstańcem styczniowym. W 1897 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej im. L. Kronenberga w Warszawie. Po studiach rozpoczął prace na kolei. Od młodzieńczych lat działał w organizacjach konspiracyjnych. Od 1904 r. w Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Brał udział w wielu akcjach bojowych, m. in.: w uwolnieniu dziesięciu więźniów z rosyjskiego więzienia na Pawiaku. W 1907 roku został aresztowany przez władze carskie i skazany na zesłanie, jednak ostatecznie został zmuszony do opuszczenia Imperium Rosyjskiego. Osiadł we Lwowie, gdzie został jednym z założycieli Związku Walki Czynnej. W 1908 roku wstąpił do Związku Strzeleckiego i ukończył kurs oficerski.

Po wybuchu I Wojny Światowej wstąpił do Legionów Polskich, gdzie awansował do stopnia kapitana i Szefa Żandarmerii polowej I Brygady Legionów. Aresztowany przez władze austriackie w 1915 roku za nielegalny werbunek młodzieży do Legionów Polskich. Po usunięciu z Legionów wstąpił do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.

Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku Gorzechowski został komendantem nowopowstającej Policji Państwowej, a następnie został skierowany do pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W sierpniu 1919 roku przeszedł do służby w Żandarmerii. W 1927 r. został powołany na stanowisko komendanta miasta w Brześciu nad Bugiem, a następnie przeniesiony na stanowisko komendanta miasta w Warszawie.

12 grudnia 1928 r. płk Gorzechowski został mianowany przez Ministra Skarbu Komendantem Straży Granicznej w Warszawie, zastępując na tym stanowisku gen. bryg. Stefana Pasławskiego. Funkcję Komendanta Głównego Straży Granicznej Gorzechowski pełnił do dnia 1 marca 1939 r. W okresie jego dowodzenia, Straż Graniczna przeszła pełną reorganizację, a istniejąca struktura organizacyjna SG została dopasowana do występujących potrzeb granicznych. W marcu 1938 r. został awansowany przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na stopień generała brygady. Po zakończeniu służby w SG, przeszedł w stan spoczynku.

W kampanii wrześniowej nie miał żadnego przydziału. Następnie dostał się do Rumunii, następnie przedostał się na Bliski Wschód, gdzie przebywał do kwietnia 1943 r. w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie. Za zgodą władz polskich, organizował i szkolił służby porządkowe w Palestynie.

Po demobilizacji w 1947 r. osiedlił się w Wielkiej Brytanii w Brookwood w hrabstwie Surey.

16 maja 1999 r. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymał imię patrona gen. brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.