Od początku roku funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili już ponad 670 fałszywych dokumentów. Następne 4 fałszywki wykryli mundurowi SG z placówki w Medyce.
Kolejny pracowity dzień mieli strażnicy graniczni pełniący służbę w drogowym przejściu granicznym w Medyce. Tylko w niedzielę (20 listopada) wykryli: fałszywe zezwolenie na pracę, podrobione prawo jazdy oraz stemple kontroli granicznej. W ujawnianiu fałszerstw strażnikom granicznym pomaga specjalistyczny sprzęt, szkolenia oraz doświadczenie.

Do pierwszego zdarzenia doszło podczas kontroli pojazdów wyjeżdżających z Polski. Podróżująca autokarem kobieta przedstawiła do odprawy ukraiński paszport. W trakcie szczegółowej analizy dokumentu funkcjonariusze SG ujawnili 2 podrobione odciski stempli polskiej kontroli granicznej. 49-letnia obywatelka Ukrainy przyznała się do winy i poddała karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Kilka godzin później do odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski zgłosił się 33-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna kierował mercedesem na ukraińskich numerach rejestracyjnych, a do kontroli przedstawił ukraińskie prawo jazdy. Specjaliści z SG od razu zauważyli, że dokument jest podrobiony. Falsyfikat został zatrzymany, a cudzoziemiec dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Kolejne zdarzenie miało miejsce wieczorem w trakcie kontroli pojazdów wjeżdżających do Polski. Podczas odprawy granicznej obywatel Armenii przedstawił m.in. zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP. Funkcjonariusze SG z Medyki ustalili, że dokument jest podrobiony. 49-letni mężczyzna przyznał się do posługiwania fałszywym zezwoleniem na pracę, za co został ukarany 6 miesiącami pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W związku z brakiem dokumentu pobytowego cudzoziemiec otrzymał odmowę wjazdu.

- Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia niemal codziennie ujawniają fałszywe dokumenty. Wśród nich w 2022 roku najwięcej wykryto dokumentów komunikacyjnych (ponad 230 szt.) oraz stempli kontroli granicznej (ponad 230 szt.).
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter