Policjanci z Jarosławia podsumowali swoją pracę za rok 2022. Odprawa roczna odbyła się w obecności nadinsp. Dariusza Matusiaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, oraz przedstawicieli parlamentu, samorządu i wymiaru sprawiedliwości.
W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak. Obecni byli także: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek, Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu Lucyna Zygmunt, Prokurator Rejonowy w Jarosławiu Agnieszka Kaczorowska, a także kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy jarosławskiej komendy.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu nadkom. Jan Wojtowicz, który przedstawił i omówił wyniki pracy jarosławskiej Policji, a także stan zagrożenia przestępczością w 2022 roku na terenie powiatu. Omówił nowe wyzwania, jakie stanęły przed jarosławskimi policjantami, w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed jednostką w 2023 roku. Nadkom. Jan Wojtowicz podziękował także za wsparcie i pomoc samorządu w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Wymiarowi sprawiedliwości złożył podziękowania za bardzo dobrą współpracę. Na koniec podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym jarosławskiej jednostki za zaangażowanie i pracę.

policjanci z Jarosławia

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak podsumował wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu, pozytywnie oceniając działalność jarosławskiej jednostki. Podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem. Poprzedni rok był dla jarosławskich funkcjonariuszy, niezwykle trudny. Sytuacja za wschodnią granicą, nałożyła na policjantów nowe zadania. Przez wiele miesięcy koncentrowały się one na udzielaniu pomocy uchodźcom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Na ręce naczelników wydziałów, przekazał podziękowania dla policjantów i pracowników za ich trud i zaangażowanie, życząc wytrwałości i dalszych sukcesów.

W dalszej kolejności głos zabrały: Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu Lucyna Zygmunt oraz Prokurator Rejonowy w Jarosławiu Agnieszka Kaczorowska, które podkreśliły wysokie standardy jakości pracy jarosławskich funkcjonariuszy oraz bezproblemową współpracę. Złożyły również podziękowania.

Zderzenie samochodów w Jarosławiu. Jedna osoba została ranna
Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za ciężką służbę, podkreślając wysoki stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu jarosławskiego.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot podziękował za wyniki pracy i wskazał na potrzebę dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek wspomniał, że ubiegły rok był bardzo trudny z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie. Podziękował także policjantom za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.