W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się narada pionu kryminalnego podkarpackiej Policji.
Na zaproszenie insp. Piotra Zalewskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nadzorującego pion kryminalny, w naradzie i szkoleniu wziął udział Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesław Kłak, który omówił m.in. regulacje z zakresu prawa karnego i postępowania karnego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
W ramach pytań szczegółowej analizie poddano instytucję tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego oraz praktyczne aspekty wykrywania i ścigania przestępstw przeciwko środowisku.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter