Policja to obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia, instytucja, która realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Jeśli jesteś ofiarą takiej przemocy, nie pozostawaj anonimowy i powiadom o tym funkcjonariuszy.
Przemoc w rodzinie - to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania, lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Bardzo często osoby doświadczając przemocy domowej, z różnych względów chcą pozostać anonimowi, pozwalając w ten sposób agresorowi czuć się bezkarnym. Brak reakcji ofiary, jak również świadków to ciche przyzwolenie na działanie oprawcy. Taka sytuacja może doprowadzić do eskalacji agresji a w konsekwencji tragedii. Przemoc domowa to zjawisko, które się nasila i tylko reakcja na nią może jej zapobiec. Należy pamiętać, że jest wiele instytucji, które w takich sytuacjach służą pomocą. Jedną z nich jest Policja, która realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.

Pamiętaj! Jeśli jesteś ofiarą takiej przemocy, nie pozostawaj anonimowy i powiadom o tym funkcjonariuszy. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Im wcześniej to zrobisz, tym wcześniej otrzymasz odpowiednią pomoc.

Śmiertelny wypadek w Czarnej Sędziszowskiej
W 2022 r., brzozowscy policjanci przeprowadzili łącznie 38 postępowań o czyny z art. 207 kk. 22 osoby usłyszało zarzut o znęcania się nad rodziną. Przeciwko nim skierowano akty oskarżenia do sądu. Procedurę Niebieskiej Karty w 2022 roku wdrożono 78 razy. Od stycznia bieżącego roku do chwili obecnej w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie prowadzone było 11 postępowań dotyczących przemocy domowej, 2 z nich zostały zakończone aktem oskarzenia.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.