W Polańczyku symbolicznie otwarto reaktywowany Posterunek Policji w Polańczyku i Posterunek Policji w Chorkówce.
To była symboliczna uroczystość. W Polańczyku (powiat leski) Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach otworzył reaktywowany posterunek policji w Polańczyku i Chorkówce. Symboliczne klucze wręczył kierownikom posterunków.

Polańczyk

Posterunek w Chorkówce (powiat krośnieński) jak również w Polańczyku zlikwidowany został w 2012 roku. Aby mogły zostać ponownie otwarte potrzebne były gruntowne remonty. Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017 - 2020. Inwestycje wsparły finansowo lokalne samorządy - Urząd Gminy w Chorkówce i Solinie. Łączny koszt obu inwestycji to blisko 1,3 mln zł.

otwarcie posterunków

Kierownikiem Posterunku Policji w Chorkówce jest asp. sztab. Paweł Szmyd, Posterunku Policji w Polańczyku st. asp. Rafał Nikulcza. W obu posterunkach służbę pełnić będzie łącznie 13 policjantów.

Posterunek policji w Polańczyku

W otwarciu reaktywowanych posterunków policji wzięli udział także m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa i Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła. Dowódcą uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Lesku podkom. Jacek Pączek.