11 maja odbyły się krośnieńskie uroczystości obchodów Dnia Strażaka.
Uroczystości obchodów Dnia Strażaka, rozpoczęły się przemarszem pododdziałów z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie z pocztami sztandarowymi JRG PSP w Krośnie oraz z OSP gmin powiatu krośnieńskiego, w asyście Orkiestry Dętej z OSP Miejsce Piastowe i Mażoretek Black Stars z GOK w Miejscu Piastowym do kościoła o.o. Franciszkanów. Uroczystej Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz ich rodzin, przewodniczył arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal.

Dzień Strażaka w Krośnie

Podczas okolicznościowego apelu, który rozpoczął się o godz. 13.10 na krośnieńskim rynku z udziałem m.in. przedstawicieli Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Babinetza, Stanisława Piotrowicza i Joanny Frydrych, st. bryg. Andrzeja Babca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marii Kurowskiej Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna i Zbigniewa Kubita Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego i Kazimierza Gładysza Przewodniczącego Rady Powiatu, przedstawicieli władz samorządowych, Komendantów Powiatowych PSP z sąsiednich powiatów, strażaków emerytów i członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie oraz przedstawicieli straży, służb, inspekcji, instytucji współdziałających na co dzień z Komendą Miejską PSP w Krośnie.

Dzień Strażaka w Krośnie

Szczególny wymiar tegorocznych obchodów Dnia Strażaka na płycie krośnieńskiego rynku, u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, podyktowany był obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wiązanki kwiatów złożyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w asyście Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz jego Zastępcy, przedstawiciele posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Krosna z Przewodniczącym Rady Miasta Krosna, Starosta Krośnieński z Przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego, a także Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krośnieńskiego oraz emerytowani Komendanci Miejscy PSP w Krośnie.

Dzień Strażaka w Krośnie

W dzień strażackiego święta funkcjonariusze zawodowi zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi.

W dowód uznania zasług w zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy naszej komendy oraz członków ochotniczych straży pożarnych. Odznaki wręczył st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant Miejski PSP w Krośnie. Odznaką zostali wyróżnieni:
Srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" dla: st. kpt. Krzysztof Klimek, st. ogn. Witold Kuczała, mł. asp. Marek Maciejowski, asp. sztab. Krzysztof Zima.
Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" dla: asp. Wojciech Haręzga, st. ogn. Piotr Pikul, Piotr Przytocki, dh Józef Wulw.

Dzień Strażaka w Krośnie

Druh Tadeusz Sieniawski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, wręczyli „Medale za zasługi dla pożarnictwa”, przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, następującym strażakom:

Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dla: st. ogn. Witold Kuczała,
Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dla: ogn. Wojciech Kustroń.

Dzień Strażaka w Krośnie

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie kształtowania płaszczyzn współpracy oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego wśród lokalnej społeczności, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle odznaczył st. bryg. Mariusza Bieńczaka "Odznaką Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle". Odznakę wręczył mjr Krzysztof Kowal Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle.

Z okazji święta Patrona wszystkich Strażaków – św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka”, funkcjonariusze PSP pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych w całym kraju otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe.
St. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe:
W korpusie oficerów, awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:
1) na stopień starszego kapitana dla kpt. Maciej Farbaniec,
2) na stopień kapitana dla: mł. kpt. Marcin Biedka, mł. kpt. Mateusz Dębiec, mł. kpt. Dariusz Dyrcz, mł. kpt. Dariusz Liput, mł. kpt. Grzegorz Lorens, mł. kpt. Marcin Lorens, mł. kpt. Rafał Winiarski,

Dzień Strażaka w Krośnie

W korpusie aspirantów, awanse nadane przez Komendanta Głównego PSP
1) na stopień starszego aspiranta dla asp. Michał Sładek,
2) na stopień aspiranta dla: mł. asp. Marcin Bargieł, mł. asp. Sebastian Farbaniec, mł. asp. Jarosław Gniady, mł. asp. Patryk Jakieła, mł. asp. Marcin Urbanek, mł. asp. Paweł Urbański, mł. asp. Marcin Walczyk.

W korpusie podoficerów, awanse nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
1) na stopień starszego ogniomistrza dla: ogn. Marcin Krauz, ogn. Grzegorz Kubit, ogn. Wojciech Mazurkiewicz, ogn. Krzysztof Rec, ogn. Dariusz Wiśniewski,
na stopień ogniomistrza dla: mł. ogn. Tomasz Polak, mł. ogn. Bartłomiej Zajdel,
2) na stopień młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Hubert Bednarz, st. sekc. Marcin Bik, st. sekc. Sylwester Cebula, st. sekc. Adam Guzik, st. sekc. Paweł Kenar, st. sekc. Mirosław Kucza, st. sekc. Damian Majchrowicz, st. sekc. Piotr Mastyj, st. sekc. Grzegorz Mormol, st. sekc. Robert Świeboda.
3) na stopień starszego sekcyjnego dla: sekc. Kamil Bajger, sekc. Stanisław Borek, sekc. Anna Faraniec-Deptuch, sekc. Paweł Fejkiel, sekc. Rafał Folta, sekc. Daniel Gonet, sekc. Piotr Konik, sekc. Katarzyna Lampart, sekc. Mateusz Liput, sekc. Mariusz Lorens, sekc. Daniel Pelczar, sekc. Dawid Penar, sekc. Marek Pigoń, sekc. Krzysztof Piotrowski, sekc. Krzysztof Rachwał, sekc. Łukasz Rachwał, sekc. Mirosław Turcza, sekc. Andrzej Uliasz, sekc. Seweryn Wawczak, sekc. Daniel Wąchała,
4) na stopień sekcyjnego dla: st. str. Michał Lipka.

Dzień Strażaka w Krośnie

W trakcie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2018, które odbyły się 5 maja br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, awans na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów PSP odebrała asp. Urszula Rędziniak.

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz szczególne zasługi, ordery przyznane postanowieniem Kapituły Orderu Świętego Floriana w Krakowie, wręczył o. Krzysztof Janas – gwardian klasztoru franciszkanów w Krośnie, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz bryg. Zbigniew Nowak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie:

Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana dla: st. bryg. Mariusz Bieńczak, bryg. Paweł Gaj, mł. bryg. Krzysztof Marszałek.

Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana dla: kpt. Mateusz Dębiec, mł. bryg. Dariusz Gruszka, asp. Wojciech Haręzga, mł. bryg. Krystyna Janusz, bryg. Mariusz Kozak, asp. sztab. Jan Kubit, st. ogn. Witold Kuczała, st. kpt. Janusz Litwin, bryg. Piotr Szubra, asp. sztab. Krzysztof Zima.

Dzień Strażaka w Krośnie

Do awansu w stopniu służbowym do młodszego brygadiera przedstawiony został również st. kpt. Dariusz Gruszka, który odbierze akt nominacyjny podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka zaplanowanych na dzień 17 maja br. w Rzeszowie.

Dzień Strażaka w Krośnie

Podczas dzisiejszych uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, st. bryg. Mariusz Bieńczak, złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego miasta i powiatu krośnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: