Ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności służb odbyły się 11 września nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Policją i WOPR-em podczas zdarzeń na akwenach było głównym tematem ćwiczeń zgrywających, które 11 września zostały przeprowadzone na Jeziorze Tarnobrzeskim.Na potrzeby ćwiczeń przyjęto hipotetyczny scenariusz, który zakładał, że w na skutek silnego wiatru dochodzi do przewrócenia kajaku wraz z dwoma osobami. W wyniku zdarzenia jedna osoba utrzymuje się na wodzie, a druga tonie.W czasie ćwiczeń doskonalono zasady wzajemnego powiadamiania służb o zdarzeniu, transportu ratowników i sprzętu do miejsca zdarzenia oraz techniki ratowania osób znajdujących się na powierzchni oraz pod wodą.
W ćwiczeniach uczestniczyły 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu – 9 strażaków.

Zdjęcia dzięki uprzejmości kpt. Daniel Myszka.

Więcej zdjęć w galerii...