Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie podpisał wniosek o dofinansowanie projektu.
W dniu 30 sierpnia 2017 roku w Równem (Ukraina) st. bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP oraz gen. Sergii Kruk – Naczelnik Zarządu Głównego Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Rówieńskim podpisali kompletny wniosek o dofinansowanie projektu nr PBU nr 1/0542/16 pn. „Development and improving the quality of ICT infrastructure of rescue services on Polish-Ukrainian border” („Rozwój i poprawa jakości infrastruktury ICT służb ratowniczych na granicy polsko-ukraińskiej”).

W ramach powyższego projektu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na zakup:
– konsoli dyspozytorskich integrujących urządzenia łączności radiowej i przewodowej na jednym urządzeniu (22 lokalizacje w województwie podkarpackim, 21 w województwie lubelskim i 17 w obwodzie rówieńskim),
– centralnego serwera domeny (lokalizacje analogiczne jak w konsolach dyspozytorskich),
– systemu wideokonferencji dla jednostek PSP województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest poprawa dostępności regionów oraz sieci i systemów komunikacyjnych na obszarze 3 regionów: lubelskiego, podkarpackiego
i rówieńskiego poprzez podjęcie wspólnej inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT oraz zapewnienia jej interoperacyjności.
Wcześniej Projekt przeszedł pierwszy etap oceny i został umieszczony jest na Liście koncepcji projektów zakwalifikowanych do składania pełnych wniosków o dofinansowanie, których termin złożenia wyznaczono do 31 sierpnia 2017 r. Kompletny wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Realizacja projektu wpłynie na:
1. Poprawę efektywności pracy dyżurnych stanowisk kierowania poprzez unifikację rozwiązań technicznych w zakresie prowadzenia korespondencji radiowej;
2. Obniżenie kosztów zarządzania i współpracy między jednostkami poprzez wdrożenie systemu wideokonferencyjnego;
3. Poprawę efektywności koordynacji działań ratowniczych poprzez instalację wielkoformatowego systemu wizyjnego;
4. Obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i licencji poprzez wdrożenie usługi Active Directory.

Całkowita wartość projektu to 2.741.575 EUR, w tym KW PSP w Rzeszowie – 1.094.551 EUR, KW PSP w Lublinie 855.930 EUR, Zarząd Główny ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Rówieńskim – 791.094 EUR.

Czytaj również