Młodzież mogła zobaczyć przy pracy funkcjonariuszy służby prewencyjnej i wspomagającej oraz techników kryminalistycznych.
Policjanci uczestniczą w różnego rodzaju działaniach i przedsięwzięciach profilaktycznych, których celem jest podnoszenie świadomości dzieci w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zazwyczaj spotykają się z najmłodszymi w szkołach, domach kultury, tym razem to jednak dzieci odwiedziły policjantów.

Gimnazjaliści rozpoczęli swoją wizytę od pomieszczeń zespołu służby dyżurnej, gdzie wykazali się doskonałą znajomością numerów alarmowych. Następnie młodzież z dużym zainteresowaniem przyglądała się pracy techników kryminalistycznych, którzy zaprezentowali, jak w praktyce wygląda daktyloskopowanie, ujawnianie śladów na przedmiotach oraz jak i komu wykonuje się zdjęcia sygnalityczne.

Oczywiście podczas wizyty nie zabrakło rozmowy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w sieci, w domu, w czasie drogi do szkoły czy w kontakcie z osobami nieznajomymi.

Podczas wizyty uczniowie obejrzeli sprzęt policyjny, który na co dzień wykorzystywany jest przez policjantów zadań. Na zakończenie spotkania mile spędzone chwile upamiętniono wspólnym zdjęciem.