Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymujemy na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Na Podkarpaciu w ubiegłym roku złożonych zostało ponad 11 tys. wniosków.
Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Prawo do świadczenia mają także Ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli przyjęliśmy dziecko na wychowanie i wystąpiliśmy do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzymasz rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat; - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat - jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Nie otrzymasz rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli:
  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

  • zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej;

  • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

- Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (wraz z ewentualnymi załącznikami) składamy wyłącznie w postaci elektronicznej - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 800+. To aplikacja mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną - wskazuje rzecznik.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który podasz we wniosku. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - albowiem jeżeli złożyliśmy wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mieliśmy profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:
  • odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego;

  • uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego;

  • zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego;

  • nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

ZUS doręczy taką decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej - na profil wnioskującego na PUE ZUS. Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. A od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

  • PODKARPACKIE - 125 735 500,00 zł

  • RZESZOWSKI - 12 073 000,00 zł

  • RZESZÓW - 14 044 500,00 zł

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.