W nowym roku do drzwi Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej zapukali "niebiescy kolędnicy".
Prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest placówką oświatową, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Wychowankowie ośrodka mają możliwość realizacji przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz rozwoju twórczości artystycznej.

W nowym roku wychowanków oraz pracowników ośrodka postanowili po raz kolejny wesprzeć policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Pod patronatem związków zawodowych przeprowadzono zbiórkę, a zebrane pieniądze zostały w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego.

Krótka wizyta zakończyła się noworocznymi życzeniami, które w imieniu policjantów i pracowników łańcuckiej komendy na ręce dyrektor Janiny Surmacz złożył insp. Marek Mendoń.

Czytaj również