Przemyscy policjanci uczestniczyli w uroczystym spotkaniu "dwóch pokoleń" funkcjonariuszy - tych którzy odeszli na emeryturę oraz nowo przyjętych policjantów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.
We wtorek (7 marca) w Bibliotece Publicznej w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie, otrzymując legitymacje z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu nadkom. Janusza Kiszki, natomiast kilkunastu funkcjonariuszy za długoletnią i sumienną służbę odebrało zasłużone podziękowania i pamiątkowe, personalizowane fajki, które są jednym z symboli Przemyśla.

odejscie policjantów na emeryturę

Rota ślubowania, która zaczyna się słowami: "Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - dla każdego miała inne znaczenie. Dla nowych policjantów stała się wyznacznikiem ścieżki, którą będą podążać w codziennej służbie. Natomiast dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę treść ślubowania zobrazowała wiele lat poświęconych służbie, w trakcie której dbali o bezpieczeństwo.

W uroczystości udział wzięli również: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu podinsp. Rafał Dryś, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Waldemar Kolczak oraz kadra kierownicza przemyskiej komendy, kapelan przemyskiej policji Ksiądz Prałat Janusz Mączka, a także zaproszeni goście i rodziny policjantów.

nowo przyjęci policjanci

Nadkom. Janusz Kiszka skierował do policjantów - emerytów słowa wdzięczności za ich długoletnie zaangażowanie i poświęcenie w służbie, a także życzył, by czas emerytury spędzali z satysfakcją, zadowoleniem i w zdrowiu. Nowym policjantom życzył powodzenia i wytrwałości w tak trudnej służbie, a za wzór do naśladowania wskazywał funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę.

Kolejno glos zabrał ks. prał. Janusz Mączka, który również podziękował wszystkim policjantom za to, że pełnią służbę i niosą pomoc innym, a swoją wypowiedź podsumował słowami, które mają odzwierciedlenie w codziennej postawie policjanta "…Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest..."