Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu poinformował o pracach konserwatorskich przy malowidłach w kościele farnym w Krośnie, które powstały w 1899 r.
W prezbiterium Bazyli Mniejszej w Krośnie prowadzone są prace konserwatorskie przy malowidłach, które powstały w 1899 r. i autorem ich jest Franciszek Daniszewski.

Fara Krosno

- Przy tej okazji prowadzone są badania konserwatorskie, które mają na celu rozpoznanie przekształceń wnętrza. Na ścianie południowej prezbiterium odkuto oryginalny wątek ceglany wraz z zachowanym spoinowaniem; jego opracowanie wskazuje, że w prezbiterium pierwotnie eksponowano nagi wątek ceglany. Na tej ścianie natrafiono również na pierwotną służkę sklepienną i dokonano rozpoznania jej zasięgu, co pozwoliło stwierdzić, że oryginalne sklepienie było znacznie wyższe niż obecne - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Krośnie.

Fara Krosno

Na ścianie zachodniej prezbiterium, tzw. tęczowej natrafiono na ramową dekorację renesansową z równoczasowymi pobiałami. Zidentyfikowano także warstwę monochromii tożsamą z istniejącą polichromią w kaplicy pw. św. Anny.

- Zagadkowe na tym etapie pozostaje tak liczne umieszczenie kartuszy herbowych w dekoracjach z 1899 r. - czytamy w informacji WUOZ w Przemyślu.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter