W Komendzie Powiatowej PSP w Ropczycach odbyło się uroczyste strażackie ślubowanie.
W minionym tygodniu w Komendzie Powiatowej PSP w Ropczycach odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której nowo przyjęty strażak PSP złożył uroczyste strażackie ślubowanie w obecności Komendanta Powiatowego, pracowników cywilnych i funkcjonariuszy komendy.

ślubowanie strażaka

Spotkanie stało się również okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe dla trzech strażaków.